8. nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni

zrbs-blog-aktualno-redke-bolezni-nacionalna-konferenca-ob-dnevu-redkih-bolezni

Združenje za redke bolezni Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje tudi v letošnjem letu obeležilo Dan redkih bolezni z 8. nacionalno konferenco, ki je potekala 25.2.2022 v virtualni obliki. Program konference je bil zelo pester.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na začetku izpostavil štiri glavne cilje pri obravnavi redkih obolenj: diagnostika za preprečevanje in zdravljenje, skrb za vrhunsko zdravstveno oskrbo, deljenje informacij za skupen napredek ter integrirana socialna oskrba in izobraževanje vseh deležnikov. Na konferenci so tudi predstavili Načrt dela na področju redkih bolezni za obdobje2021 do 2030 ter Akcijski načrt za leti 2022 in 2023. Vsi predstavljeni referati so objavljeni v knjižici Redke bolezni – 12. izdaja.

Aktualne novice

zrbs-logotip-barvni-pravi-samo-ime-pravi-logo-napis

ZRBS je prostovoljno združenje društev, namenjeno ozaveščanju o redkih boleznih.

V združenje se lahko prostovoljno vključi vsako društvo ali zveza, ki povezuje obolele z redkimi boleznimi.

KONTAKT

Linhartova 1, 1000 Ljubljana

Predsednik: Jože Faganel
Sekretarka: Tea Černigoj Pušnjak