Izdana je bila dvanajsta knjižica »Redke bolezni«

zrbs-redke-bolezni-blog-izdali-smo-dvanajsto-knjizico-ob-dnevu-redkih-bolezni-2

Izšla je publikacija DAN REDKIH BOLEZNI 2022. To je že 12. knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije iz te zbirke. Publikacijo sta uredila Mihaela Uhan iz Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije in Jože Faganel iz Združenja za redke bolezni Slovenije. Objavljeni so povzetki vseh govorcev 8. nacionalne konference ob Dnevu redkih bolezni 2022 ter kratke predstavitve društev, ki združujejo obolele z redkimi boleznimi.

Aktualne novice

zrbs-logotip-barvni-pravi-samo-ime-pravi-logo-napis

ZRBS je prostovoljno združenje društev, namenjeno ozaveščanju o redkih boleznih.

V združenje se lahko prostovoljno vključi vsako društvo ali zveza, ki povezuje obolele z redkimi boleznimi.

KONTAKT

Linhartova 1, 1000 Ljubljana

Predsednik: Jože Faganel
Sekretarka: Tea Černigoj Pušnjak