STROKOVNI SVET ZRBS

Naloge strokovnega sveta so izboljšanje mehanizmov celostnega pristopa k posameznim redkim boleznim, sodelovanje pri pripravi strokovnih tem za predavanja in publikacije ter izboljšanje dostopa do informacij za obolele z redkimi boleznimi, zdravstvene in druge strokovne delavce.

Člani strokovnega sveta so: