Načrt dela na področju redkih bolezni

Načrt dela na področju redkih bolezni 2011 - 2020

Leta 2011 je bil pripravljen in leta 2012 sprejet Načrt dela na področju redkih bolezni, ki je veljal do leta 2020. Definiral je štiri glavne cilje, in sicer:

Več o tem si lahko preberete v spodnjem .PDF dokumentu:

Načrt dela na področju redkih bolezni 2021 - 2030

Načrt dela na področju redkih bolezni 2021 – 2030 definira štiri glavne cilje, in sicer:

Več o tem si lahko preberete v spodnjem .PDF dokumentu: