»Matineja« Združenja za redke bolezni Slovenije

zrbs-blog-aktualno-redke-bolezni-matineja-zdruzenja-za-redke-bolezni-slovenije-mini

V okviru že uveljavljenih strokovnih dogodkov na daljavo pripravljamo »matineje« Združenja za redke bolezni Slovenije. Prva je potekala 4. maja 2022 ob 11. uri v sejni sobi Društva distrofikov Slovenije. Dogodek je moderirala izkušena radijska novinarka RTV SLO Petra Medved.

Program srečanja:

Mag. Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov Slovenije

doc. dr. Primož Kotnik, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

mag. Jurij Fűrst, dr. med., ZZZS

Dr. Barbara Faganel Kotnik, dr. med., Univerzitetna pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Asist. dr. Ana Kotnik Pirš, dr. med.

POSNETEK SREČANJA:

Aktualne novice

zrbs-logotip-barvni-pravi-samo-ime-pravi-logo-napis

ZRBS je prostovoljno združenje društev, namenjeno ozaveščanju o redkih boleznih.

V združenje se lahko prostovoljno vključi vsako društvo ali zveza, ki povezuje obolele z redkimi boleznimi.

KONTAKT

Linhartova 1, 1000 Ljubljana

Predsednik: Jože Faganel
Sekretarka: Tea Černigoj Pušnjak